Ambalaža - Onel packaging

Kompanija ONEL SISTEM doo Vam može ponuditi širok spektar ambalaže (repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda) za sve potrebe pakovanja. U ponudi Kompanije ONEL SISTEM doo se nalazi flaksibilna ambalaža, etikete, kartonska ambalaža, specijalna ambalaža za pakovanje prehrane i dr.

Uz saradnju sa renomiranim proizvožđačima ambalaže kompanija ONEL SISTEM doo može ponuditi rešenje za sve specifične zahteve za pakovanje. Ambalaža koja se nalazi u ponudi zadovoljava najviše standard za pakovanje uz posedovanje sertifikata koji omogućavaju direktan dodir sa prehrambenim proizvodima.

Takođe se u ponudi kompanije ONEL SISTEM doo nalaze i polipropilenski i polietilenski filmovi sa barijernim svojstvima koji mogu odgovoriti svakom specifičnom zahtevu.

Kartonska ambalaža sa ili bez štampe može koristiti za pakovanje kako industrijske robe tako i pakovanje HORECA proizvoda.

Ambalaža kompanije ONEL SISTEM doo predstavlja Vaš proizvod krajnjem kupcu i zapravo je alat marketinške komunikacije i predstavlja dodirnu tačku Vašeg proizvoda i potrošača. Na ovaj način se pospešuje prodaja proizvoda i utiče na poslovni rezultat kompanije.