Kompanija ONEL SISTEM doo je okrenuta savremenom konceptu da se svako preduzeće posvećuje svom bazičnom poslu dok se sve neophodne sporedne aktivnosti mogu obaviti od strane specijalizovanih kompanija. U svom paketu Kompanija ONEL SISTEM doo Vam može potpuno preuzeti prodajne i nabavne aktivnosti kako u celini tako i samo u određenim segmentima (npr. samo kancelarijski material, printing rešenje, tehničko održavanje, održavanje higijene i dr.)

 

Kompanija ONEL SISTEM doo može ponuditi izvršavanje svih IT usluga potrebnih savremenim preduzećima. Kompanija ONEL SISTEM doo može pružiti održavanje telefonskih centrala, kompjuterskih mreža, instalaciju IT opreme, održavanje i servis računara…

U saradnji sa stručnjacima iz oblasti IT usluga kompanija ONEL SISTEM doo nudi sve IT usluge na jednom mestu. U skladu sa Vašim zahtevima vršimo analizu i procenu postojeće IT infrastrukture i predlažemo konkurentna IT rešenja a sve u skladu sa najvišim sigurnosnim aspektima.
 

Svi projekti kompanije ONEL SISTEM doo se prilagođavaju specifičnoj situaciji u kompaniji i izvršavaju se na efikasan način uz očuvanje radne produktivnosti. Optmalan način definiasanja timova omogućava postizanje izuzetnih rezultata uz racionalnu upotrebu ljudskih resursa.

Iskusan tim saradnika obezbeđuje naviši stepen podrške korisnicima od servisiranja i održavanja na samoj lokaciji korisnika do implementacije kompleksnih informacionih projekata.
Kompanija ONEL SISTEM doo može ponuditi sve vrste marketingških usluga od definisanja strategije sve do izrade reklamnog materijala (visit karte, flajeri, reklamni privesci i dr.)

Marketingške usluge kompanije ONEL SISTEM doo Vam omogućavaju optimalno pozicioniranje proizvoda na tržištu u skladu sa definisanim tržišnim segmentima koji omogućavaju maksimiziranje prodaje i poslovnog rezultata.

Internet marketing omogućava kompanijama da se pravovremeno pozicioniraju na internet tržištu. Kompanija ONEL SISTEM doo Vam pored izrade internet prezentacija nudi i čitav niz marketingških aktivnosti koje će pomoći da Vaše prezentacije postanu prepoznatljive na najznačajnijim internet pretraživačima. Na ovaj način će kupci lakše dolaziti do Vas što dovodi do povećanja prodaje i profitabilnosti. Uz pomoć naših konsutanata nudimo Vam i izradu kompletnih internet prodavnica čime pored povećanja prodaje direktno smanjujete troškove prodaje.