IT usluge

Kompanija ONEL SISTEM doo može ponuditi izvršavanje svih IT usluga potrebnih savremenim preduzećima. Kompanija ONEL SISTEM doo može pružiti održavanje telefonskih centrala, kompjuterskih mreža, instalaciju IT opreme, održavanje i servis računara…

U saradnji sa stručnjacima iz oblasti IT usluga kompanija ONEL SISTEM doo nudi sve IT usluge na jednom mestu. U skladu sa Vašim zahtevima vršimo analizu i procenu postojeće IT infrastrukture i predlažemo konkurentna IT rešenja a sve u skladu sa najvišim sigurnosnim aspektima.
 

Svi projekti kompanije ONEL SISTEM doo se prilagođavaju specifičnoj situaciji u kompaniji i izvršavaju se na efikasan način uz očuvanje radne produktivnosti. Optmalan način definiasanja timova omogućava postizanje izuzetnih rezultata uz racionalnu upotrebu ljudskih resursa.

Iskusan tim saradnika obezbeđuje naviši stepen podrške korisnicima od servisiranja i održavanja na samoj lokaciji korisnika do implementacije kompleksnih informacionih projekata.